Gemeentezorg

De taakgroep Gemeentezorg heeft als hoofddoel personen verder te helpen in hun ontwikkeling om meer op Jezus te lijken. Er kunnen in levens blokkades of belemmeringen aanwezig zijn die een volledige ontplooiing van een persoon of relaties in de weg staan. Dan willen wij samen met u zoeken naar de juiste pastorale, diaconale of specialistische zorg.

E-mail contact

Het is  mogelijk om contact te leggen met de taakgroep Gemeentezorg via e-mail: pastoraat@egtb.nl

Geef een reactie