LEV voor kinderen van 0-12 jaar

Kinderwerk met lef.

Gods grote vaderhart ( ‘lev’ is Hebreeuws voor ‘hart’’) is onze basis.

En wat is er mooier dan op de zondag samen met de kinderen God te ontmoeten?

In de LEV groepen..

 Leren de kinderen wie Jezus is, willen we de kinderen laten

 Ervaren wie Jezus wil zijn in hun leven en willen we dit als gemeente  

 Voorleven door te doen.

We willen de kinderen een veilige vrije omgeving bieden waarin ruimte is om te ontdekken hoe mooi God je gemaakt heeft en wat Hij wil betekenen in jouw leven.

In de LEV groep is er ruimte voor jouw verhaal, vriendschap, actie, avontuur en feestjes.

De kinderen zijn het eerste gedeelte van de samenkomst in de dienst en worden daarna uitgenodigd om naar hun eigen LEV-groep te gaan. We hebben een babygroep, peutergroep, kleutergroep, middenbouw en bovenbouwgroep. Elke groep heeft zijn eigen kleur en samen vormen ze de veelkleurigheid van de gemeente.

Tijdens de LEV tijd worden kinderen uitgenodigd om de bijbel ook heel praktisch te maken in hun leven. Wat is bidden, hoe doe je dat? Wat is relatie met God? Wat deed Jezus en wat mogen wij doen? Wat is de Heilige Geest en hoe mag je leven vanuit Zijn kracht? Geloven in God is een praktisch geloof.  Kinderen leren door te doen als iemand ze maar laat zien hoe…

Hier strekken we ons als kinderwerkers en gemeente naar uit!

We willen generaties betrekken bij elkaar en kinderen zijn hierin een waardevolle spiegel.

Je bent van harte uitgenodigd bij LEV.