Over de huiskringen

Verspreid over verschillende plaatsen in de regio komen gemeenteleden (twee-) wekelijks op een avond samen, op de huiskringen waar, naast bijbelstudie ruimte is voor onderling contact, gebed, samen zingen en elkaar tot bemoediging zijn. De huiskring wordt geleid door één of twee kringleiders. Omdat de huiskring de gemeente in het klein is, wordt van de kringleden betrokkenheid verwacht, waarbij het onderlinge contact tussen gemeenteleden, aandacht en zorg voor elkaar, in een kleiner verband gestalte krijgen.

Heb je vragen of wil je eens een van onze huiskringen bezoeken?

Neem dan contact op met: kringenwerk@egtb.nl

Geef een reactie