Over ons

Om wat meer informatie te geven over onze gemeente en de gang van zaken in onze diensten, volgt hieronder wat algemene informatie.

Wat is ons doel?

Wij willen een  doelgerichte gemeente zijn waar mensen God leren kennen en Hem gaan aanbidden, door ze als leden op te nemen in Zijn gezin waar ze leren om als christen te groeien en dienstbaar te zijn en worden bemoedigd om van Hem te getuigen.

Naar buiten communiceren wij dit vooral, door gebruik te maken van één kernachtige uitdrukking:
het Evangelie, Geloven, Toepassen en Bekend maken

Hoewel de beginletters van ons motto ook samenvallen met de afkorting van onze gemeente, is het vooral bedoeld om kort, maar duidelijk te laten zien waar we voor staan en wat we uit willen dragen.
We zijn gericht op groei en willen vooral aantrekkelijk zijn voor mensen, van wie het ‘geloofsvuurtje’ niet of nauwelijks meer flakkert.

We werken ‘gaven-gericht’, dat wil zeggen dat taken en verantwoordelijkheden niet bij een kleine groep liggen, maar bij zoveel mogelijk mensen terecht komen die hiervoor de talenten en mogelijkheden hebben. Dat geldt voor leiderschap, maar ook voor allerlei praktische taken.

Wat kenmerkt de Evangelische Gemeente Ten Boer?

  • Bijbelgetrouw
  • Warm
  • Charismatisch
  • Uitnodigend
  • Evenwichtig

Wij willen functioneren als een open gezin, waar gasten zich thuis en opgenomen voelen. Waar zij zichzelf mogen zijn en onze manieren en verworvenheden niet meteen hoeven over te nemen of te begrijpen.
Wij willen een gemeente zijn die aantrekkelijk is omdat er oprechte belangstelling is, met een open hart in een warme sfeer.

Geef een reactie