Over zending

Jezus zei: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb”. Mattheüs 28:18-20Dat is de opdracht die de Heer Jezus meegaf aan zijn discipelen en ook aan allen die na hen in Hem zouden gaan geloven.
Het betekent niet dat alle gelovigen ver weg moeten gaan om het evangelie te vertellen, ook dichtbij is dat nodig. De Heer Jezus zegt eigenlijk: wanneer je onderweg bent, dichtbij of ver weg…al Gods kinderen hebben deze opdracht !Om alle volken te bereiken moeten er echter wel zendelingen ‘uitgaan’, want: hoe kunnen ze in Hem geloven als ze niet over Hem hebben gehoord ?
Velen hebben zich al ingezet voor Gods Koninkrijk in verre landen, soms in grote eenzaamheid en onder moeilijke omstandigheden. Het is goed om hen te ondersteunen met financiële middelen en gebed.
Minimaal een tiende van de inkomsten van de gemeente wordt besteed aan de zending. Wanneer aanwezig, presenteren de zendelingen zichzelf en hun werk aan de gemeente.

We ondersteunen momenteel de volgende zendelingen:

  • Menno en Anje Menninga in Frankrijk
  • Jannes en Mathilde Kalhuis in België
  • Ludie en Cornelie Postmus 
  • Deborah Scheeringa – Athletes in Action

Geef een reactie