Zondagse samenkomsten

Wat mag u in de diensten van ons verwachten:

  • Praise en aanbidding o.l.v. van een team van musici en zangers
  • Inspirerende prediking
  • In de morgendienst Zondags-schoolvoor alle kinderen t/m gr. 8 en oppas voor de kleinsten
  • Na afloop tijd om elkaar te ontmoetenonder het genot van een kopje koffie/thee… en
  • altijd gelegenheid voor persoonlijk gebeden pastorale (na-)zorg.

De diensten duren doorgaans ongeveer anderhalf uur.

De prediking is meestal eenvoudig, sterk persoonlijk gericht en gaat vaak vergezeld van een oproep voor toewijding aan de Heer. Lofprijzing en aanbidding vormen belangrijke aspecten in onze samenkomsten. We prijzen en aanbidden in gebeden, maar vooral ook in liederen, waarbij er vrijheid is hieraan uitdrukking te geven zoals ieder dat voor zichzelf fijn vindt. De één zal staan, de ander zitten, de één heft tijdens het zingen de handen op en de ander klapt in de handen. Waar het om gaat, is de houding van het hart, de uitingsvorm is daaraan ondergeschikt. Soms wordt er in de samenkomst gelegenheid aan de aanwezigen gegeven om hardop een kort (dank-) gebed uit te spreken.

Wij geloven in het werk van God’s Geest door mensen heen. Als Evangelische Gemeente Ten Boer willen wij, volgens bijbelse opdracht ons hiervoor open stellen. Wel is hierbij diezelfde Bijbel in alle opzichten onze toetssteen. In sommige diensten kan de gemeente worden uitgenodigd om een persoonlijk van God gekregen indruk, beeld, tekst of gedachte ter bemoediging, aansporing of tot troost door te geven.

Wil je meer informatie lees dan de uitgebreide brochure “Evangelische Gemeente Ten Boer – Identiteit,Visie en Koers” (zie de link hiernaast). Hierin wordt dieper ingegaan op onze geloofsbasis, onze organisatie, onze activiteiten en onze uitgangspunten en doelstellingen.

Gasten die overwegen om zich in de (nabije) toekomst bij onze gemeente aan te sluiten, kunnen zich – vrijblijvend- aanmelden voor de speciaal voor onze gemeente ontwikkelde introductie-cursus “Evangelische Gemeente Ten Boer – Aangenaam Kennismaken”. Wij zouden het fijn vinden om je in een van onze diensten te mogen verwelkomen.

Geef een reactie